Shikshanvedh

Shikshanvedh is a marathi magazine dedicated to various experiments done in the field of education. We published articles in subjects of E-Learning.

Published Articles based on E-learning for Shikshanvedh

Article 1: ई-लर्निंग (E-Learning)ला सुरुवात करण्याआधी

Article 2: ई-लर्निंग-Bookmarking

Article 3: ई-लर्निंग-Tips

Article 4: ई-लर्निंग-LastPass

Article 5: ई-लर्निंग-Mindmeister

Article 6: ई-लर्निंग-Trello

Article 7: हे खरखुरं इ-लर्निंग ! 

Article 8: Tabs वापरून ” ई-लर्निंग “..?   

Article 9: शिक्षण क्षेत्राला देणगी : Net Neutrality

Article 10: आधुनिक तंत्रे : वापरातला विवेक आवश्यक  

Article 11: आता शेतकऱ्यांनाही  व्हावे लागेल इ- शिक्षित

Article 12: आउट सोर्सिंगछोट्याशहरांना संधी !

Article 13: तुमचे Online “प्रोफाईलतयार करण्यासाठी १० पथ्ये

Article 14: इंटरनेट वरून प्रत्यक्ष कामे मिळविणे