उद्योजकतेची इ-पहाट अर्थात online मार्केटिंग…!

Download Article मी स्वत: “online मार्केटिंग सल्लागार” किंवा इंग्रजीत “Online Marketing Consultant” अशी माझी ओळख करून द्यायला लागल्यापासून मला अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ लागले-अजूनही विचारले जातात. उदा…. “हे online मार्केटिंग म्हणजे नक्की काय भानगड आहे हो?” “हां.. म्हणजे तुम्ही शेअर मार्केटचं काम करता तर!” “तुमच्याकडे वेब साईट डिझायनिंग करून मिळतं ना?” “ते जरा.. फेसबुक शिकवाल का आपल्याला?” काही जण […]

Read more

निर्यातीसाठी व्यूहरचना (strategy)

Download Article विस्ताराची सहज प्रेरणा:- उद्योग-व्यवसाय, व्यापार-उदीम वाढायला लागला, की स्वाभाविकत:च कोणत्याही हाडाच्या उद्योजकाला विस्तार करायची प्रचंड इच्छा निर्माण होऊ लागते.  काही गैरही नाही त्यात, स्वाभाविक आहे ते. उद्योजकतेचे लक्षणच म्हणता येईल. “एवढंच आता…बास” असं जर का तो म्हणत असेल, तर तो हाडाचा उद्योजकच नव्हे. प्रथम स्थानिक पातळीवर, नंतर इतर शहरांत, राज्यांत व क्रमाक्रमाने देशांतर्गतही व्यवसाय करण्याची उमेद त्याच्या मनात […]

Read more

Meetings made very easy with Online Webinars

Do you want to meet your old friends ? And they are far away ? Do you want to share some of your trip snaps with family/peers ? But difficult to meet them ?Do you want to offer product presentation , but the audience is far away ? You don’t afford the costly Webinar services online ? Here is a […]

Read more